Sosyolojik bir araştırma yapmanın amacı, insanın sosyal davranışı konusunda derin bir anlayış elde etmektir. İnsan davranışının araştırılabilecek hemen hemen sınırsız yönü vardır, sosyologlar bu yönlerin bazılarını farklı biçimlerde araştırmaktadırlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü  lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile öğrencilere temelde sosyolojik bakış açısı veya sosyolojik düşünme biçimini kazandırmayı; insan davranışlarının sosyolojik yorumları hakkında neyin belirgin olduğunu ve Sosyologların kullandıkları metotların doğru ya da yanlış olup olmadığına karar vermeyi öğretmeyi; toplumsal olayları kavrama ve toplumsal olaylara karşı eleştirel bir bakış geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Sosyolojik bir  bakış geliştirme yönünde gerekli kuramsal temeller, araştırma yöntem ve teknikleri verilmekle birlikte bu bakış açısı çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de meydana gelen sosyal olayları değerlendirebilecek özgün bir perspektif kazandırılmaktadır.  

Bölümün amacı bireysel ve toplumsal sorunları çok boyutlu çerçevede değerlendirebilecek, özelde yaşadığı toplumun ve genelde diğer toplumların sorunlarını sosyolojik bir bakışla analiz edebilecek bireyler yetiştirmektir. Giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra geniş bir yelpazede öğrencinin kendisini farklı alanlarda da yetiştirebileceği derslere de yer verilmekte; bu alanlara ilişkin kültürel bir birikim sağlanmaktadır. Müfredat programı içinde yer alan seçmeli dersler ile öğrencilerin kendilerine özgü çalışma alanları belirlemeleri amaçlanmaktadır. Bölümün mezunları, öğretmenlik, akademisyenlik, sosyal hizmetler ve halkla ilişkiler alanlarında sosyolog, dershanelerde rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile felsefe grubu öğretmenliği, gazetecilik, kamuoyu araştırma şirketleri, devlet istatistik enstitüsünde uzmanlık, reklam sektöründe metin yazarlığı, televizyon vb. gibi özel ve kamu sektöründe kariyer yapma imkanı bulabilmektedirler.
 
                                                                              
                                                                                  "Yanlış Hayat Doğru Yaşanmaz"
                                                                                        Adorno, Minima Moralia
 
izmir evden eve asansörlü taşımacılık
izmir evden eve taşımacılık
izmir asansörlü taşımacılık
izmir evden eve taşımacılık firmaları
izmir evden eve asansörlü nakliyat
izmir evden eve asansörlü nakliyat
izmir balcova evden eve asansörlü taşımacılık
izmir balcova evden eve taşımacılık
buca evden eve taşımacılık
buca evden eve asansörlü nakliyat
narlıdere evden eve asansörlü taşımacılık
narlıdere evden eve asansörlü nakliyat
narlıdere evden eve taşımacılık
gaziemir evden eve taşımacılık